Duidelijke Engelse samenvatting

Deze samenvatting is bedoeld als hulpmiddel en maakt geen deel uit van het privacybeleid hieronder waarmee u akkoord gaat door gebruik te maken van onze website.

1. Net als de meeste websites houden we bij hoe mensen onze site en diensten gebruiken, om ze beter te maken en om de aanbiedingen die we u laten zien, aan te passen.

2. Alle persoonlijke gegevens over u worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld, behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is (bijvoorbeeld om betalingen te accepteren). We verkopen het nooit.

3. Uw webbrowser kan ons – en andere websites – vragen u niet te volgen, wat we respecteren. De ‘hulp’ van uw webbrowser legt uit hoe u dit moet doen.

4. Wij zijn een vriendelijk, eerlijk bedrijf, gevestigd in Hoelbeek. We beantwoorden graag al uw vragen via [email protected]

1. Privacybeleid

1. Inleiding

1.1 We doen er alles aan om de privacy van bezoekers en servicegebruikers van onze website en app (Nieuwe talen leren) te beschermen; in dit beleid leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

1.2 Door onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

1.3 Onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) bevatten privacycontroles die van invloed zijn op hoe we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken.

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1 In deze sectie 3 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën persoonsgegevens die we mogelijk verwerken;

(b) de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en

(c) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van bezoek, paginaweergaven en website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analyse-volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) en diensten te analyseren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.3 We kunnen uw accountgegevens (“accountgegevens”) verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt voor het gebruik van onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren), het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) en diensten , het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.4 We kunnen uw informatie die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) (“profielgegevens”) verwerken. De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto’s, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby’s, opleidingsgegevens en werkgegevens bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) en diensten mogelijk te maken en te controleren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.5 We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten (“servicegegevens”). De servicegegevens kunnen naam en e-mailadres bevatten. De bron van de servicegegevens bent u of uw werkgever. De servicegegevens kunnen worden verwerkt voor het gebruik van onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren), het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) en diensten , het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.6 We kunnen informatie die u plaatst voor publicatie op onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) of via onze diensten (“publicatiegegevens”) verwerken. De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) en diensten te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.7 We kunnen informatie verwerken die is vervat in elk verzoek dat u bij ons indient met betrekking tot producten en/of diensten (“onderzoeksgegevens”). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt voor het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante producten en/of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.8 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u bij ons en/of via onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) (“transactiegegevens”) aangaat. De transactiegegevens bevatten niet uw kaartgegevens. De transactiegegevens worden verwerkt door vertrouwde externe leveranciers om de gekochte goederen en diensten te leveren en om die transacties goed vast te leggen.

2.9 We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante notificaties en/of nieuwsbrieven toe te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.10 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met elke communicatie die u ons stuurt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens bevatten die bij de communicatie horen. Onze website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) zullen de metadata genereren die verband houden met de communicatie via de website en app (Nieuwe talen leren) en app (Nieuwe talen leren) contactformulieren. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en app (Nieuwe talen leren) en zakelijke en communicatie met gebruikers.

2.11 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in de andere bepalingen van dit beleid zijn geïdentificeerd, verwerken waar dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze sectie 3 kunnen verwerken, kunnen we ook al uw persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2.13 Verstrek a.u.b. geen persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons, tenzij we u hierom vragen.

3. Verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

3.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

3.2 We kunnen uw persoonsgegevens aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs verstrekken voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor het verkrijgen en behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het inwinnen van professioneel advies en het oplossen van juridische geschillen.

3.3 We kunnen persoonlijke gegevens aan onze leveranciers of onderaannemers bekendmaken voor zover redelijkerwijs nodig.

3.4 Financiële transacties met betrekking tot onze website en app (Nieuwe talen leren) en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dit nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

3.5 Naast de specifieke openbaarmaking van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

4. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

In deze sectie 4 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4.1 We hebben servers in de Verenigde Staten van Amerika. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van dit land. Doorgiften naar dit land zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

4.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de Verenigde Staten van Amerika. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van dit land. Doorgiften naar dit land zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

4.3 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten, via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

5. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

5.1 In Sectie 6 worden ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

5.2 Persoonsgegevens die wij voor enig doel of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

5.3 In sommige gevallen is het voor ons niet mogelijk om vooraf te specificeren gedurende welke perioden uw persoonsgegevens worden bewaard.

5.4 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie 6, kunnen we uw persoonsgegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Wijzigingen

6.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website en app te publiceren (Nieuwe talen leren).

6.2 U dient deze pagina af en toe te bezoeken om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

6.3 We kunnen u op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via het privéberichtensysteem op onze website en app (Nieuwe talen leren).

7. Uw rechten

7.1 U kunt ons instrueren om u alle persoonlijke informatie die we over u hebben te verstrekken; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan:

(a) de betaling van een vergoeding (momenteel vastgesteld op 100 GBP); en

(b) het verstrekken van passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel accepteren we meestal een fotokopie van uw paspoort, gecertificeerd door een advocaat of bank, plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres).

7.2 We kunnen persoonlijke informatie die u vraagt, achterhouden voor zover toegestaan door de wet.

7.3 U kunt ons te allen tijde opdracht geven uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.

7.4 In de praktijk gaat u meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

8. Over cookies

8.1 Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

8.2 Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker wordt verwijderd vóór de vervaldatum; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

8.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

9. Cookies die we gebruiken

9.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website en app bezoekt (Nieuwe talen leren) en wanneer u door onze website en app navigeert (Nieuwe talen leren);

(b) status – we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website en app (Nieuwe talen leren);

(c) personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website en app (Nieuwe talen leren) voor u te personaliseren;

(d) beveiliging – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en app (Nieuwe talen leren) en diensten in het algemeen te beschermen;

(e) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en app (Nieuwe talen leren) en diensten te analyseren;

(f) toestemming voor cookies – we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

10. Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders

10.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website en app bezoekt (Nieuwe talen leren).

10.2 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website en app te analyseren (Nieuwe talen leren). Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van de website en app (Nieuwe talen leren). De verzamelde informatie met betrekking tot onze website en app (Nieuwe talen leren) wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website en app (Nieuwe talen leren) op te stellen. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

11. Beheer van cookies

11.1 In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en cookies verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser en van versie tot versie. Via deze links kunt u echter up-to-date informatie krijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a)           https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b)           https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website en app (Nieuwe talen leren)-vorkeuren (Firefox);

(c)           http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)           https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)           https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en

(f)            https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites en apps (Nieuwe talen leren).

11.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website en app (Nieuwe talen leren) gebruiken.

12. Onze gegevens

12.1 Deze website en app (Nieuwe talen leren) zijn eigendom van en worden beheerd door EuroTalk Ltd.

12.2 We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 2674118 en ons hoofdkantoor is gevestigd op Place Fayat 408, Hoelbeek, Limburg, 3746.

12.3 Onze hoofdkantoor is gevestigd in Place Fayat 408, Hoelbeek, Limburg, 3746.

12.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, op het hierboven vermelde postadres;

(b) door het contactformulier op onze website en app (Nieuwe talen leren) te gebruiken;

(c) telefonisch, op het contactnummer dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd; of

(d) via e-mail, met behulp van het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website en app (Nieuwe talen leren) wordt gepubliceerd.